چشم انداز : رهبری صادرات و واردات کالاها و مواد اولیه صنایع پتروشیمی ، فولاد و ساختمان در بازارهای آسیا ، آفریقا و اروپا در صندوق بازنشستگی کل کشور.