شرکت گسترش تجارت پارس سبا به عنوان بازوی صادراتی صندوق بازنشستگی کل کشور در سال های گذشته تلاش هایی را جهت صادرات محصولات پتروشیمی و ساختمان داشته است. این شرکت در دوران پسا بر جام، که دوران حیات مجدد صنعت ایران است، موقعیت مناسبی برای صادرات محصولات تولید داخل پیدا کرده است و در برنامه توسعه خود با توجه به سند چشم انداز شرکت، صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد، مشتقات نفتی و سیمان را در دستور کار قرار داده است. مدیران و کارمندان شرکت گسترش تجارت پارس سبا با پشتکار، کار عملی و تلاش صادقانه در سال های اخیر علی رغم مشکلات ناشی از تحریم به موفقیت های خوبی در زمینه صادرات دست پیدا کرده اند و امید است در سال های پیش رو بتوانند هر چه بیشتر به اهداف خود نایل شوند . نگاه مدیر عامل و مدیران ارشد و پرسنل شرکت گسترش تجارت پارس سبا، نگاهی رو به رشد و تعالی می باشد و بر این باوریم که توسعه پایدار جز با استعانت از خداوند متعال و اتکا بر منابع انسانی توانمند و مجرب محقق نخواهد گردید. و در این راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای خدمات ارائه شده به مشتریان، رضایت کارکنان، فعالیت های پژوهش محور و علمی و تأمین منابع ذی النفعان را در دستور کار قرار داده ایم.